rakker.dk

http://www.rakker.dk/ Formålet med databasen har været at samle så mange oplysninger om rakkere og natmandsfolk som muligt og på en sådan måde, at man ved et enkelt opslag på en rakkers eller natmands navn kan få adgang til alle kendte facts, som omfatter hans/hendes nærmeste familieforhold samt af- og udskrifter fra såvel utrykte som trykte kilder, heriblandt kirkebøger, retsprotokoller, fattigvæsensprotokoller, avisartikler m.m., hvori den givne person er omtalt. Databasen omfatter rakkere og natmandsfolk eller deres slægtninge samt et mindre antal bødler. Dog er udeladt omtale af personer, som er født senere end 1860, idet natmandsfolkene på dette tidspunkt anses for integrerede i den almindelige almue.

Ingen kommentarer: